Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐURIČIN ĐUZEPA MATEO 270603 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KURTO ANTE SILVANO 20222 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FILIPIĆ SIME DRAGO 161120 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIMETIĆ ANTONA LUĆANO 280521 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILIĆ JOSIPA DANICA 210717 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠOLIS DOMENIKO 22 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BORINE JOSIP SERĐO 100625 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRANĐIĆ LOVE AUGUST 41221 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ĐAKOMINI ĐOVANI VIRĐILIO 200218 ROVINJ PULA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA