Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĆUK DANE MILAN 111022 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOPUĐA MILOŠA VOJISLAV 190126 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETRINOVIĆ PAVLA JURAJ 230331 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUTORAC ILIJA JOSIP 100522 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FILIPOVIĆ VALENTINA IVAN 80719 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČARIĆ MILOVANA ANDRIJA 20126 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CRNIĆ IVANA MARTIN 10627 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČARIĆ NIKOLE VALENTIN 161022 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARUŠIĆ MIRKA LUKA 141005 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠTAJDUHAR FRANJE MARIJAN 240913 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BROŽIČEVIĆ VICKA JOSIP 160428 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DOMIJAN IVANA ZDRAVKO 141128 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LONČARIĆ MIHOVILA VILIM 260823 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BALEN IVANA TOMO 211211 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KRIŠKOVIĆ PETRA ANTE 140920 CRIKVENICA RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA