Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
OSTROGOVIĆ NIKOLA DUŠAN 200424 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOSIĆ PETAR DANE 290122 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BRNJAC IVANA IVAN 050515 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRŽETIĆ IVANA JOSIP 300120 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TRINAJSTIĆ FRANJE JERKO 170722 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRPIĆ ANTUN STIPAN 12 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FRANOLIĆ IVAN JOSIP 6 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADIVOJ JOSIP JOSIP 23 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGDEŠIĆ PAVLA BOGUMIL 100919 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGDEŠIĆ PAVLA VINKO 290823 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BRUSIĆ NIKOLE JOSIP 290714 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DUJMOVIĆ FRANJE VINKO 91011 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRŽETIĆ JOSIPA IVO 10321 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LUCIN ANTE NIKO 30320 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIČIĆ ANTONA LJUBO 030628 KRK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA