Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠVOB MILANA BERISLAV 050228 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OBRADOVIĆ SREVANA BRANKO 210631 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LJUŠTINA JANKA MILOŠ 131027 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADOVIĆ FRANJO ZVONIMIR 25 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ERCEGOVIĆ ANTONA JOSIP 260427 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BAKARČIĆ EUGENA EUGEN 021116 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GRABAR ROMANA KLEMEN 131114 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠNAJDER FRANJE MARIJAN 080829 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
FRANK BOŽE ANTON 160926 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SPADONI FRANJE SLAVKO 270428 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MATKOVIĆ ANTONA VIKTOR 211021 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RASPOR RAFAELA ROMAN 210218 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GERETSAHAMER PAVLA BORIS 90722 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KARADŽIJA STANKA STANKO 120201 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARGAN ANTONA DRAGO 020221 SUŠAK RIJEKA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA