Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
IVANOVIĆ MATE JOSIP 300530 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARDOVIN DANILA MILAN 130422 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SLADIĆ SAVE MARKO 180216 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIRKOVIĆ MIRKA BRANKO 30827 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OBRAZOVIĆ GLIŠA SAVO 070225 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PIROVIĆ STOJANA BRANKO 290825 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
STOJNOVIĆ NIKOLE MIRKO 070322 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TOMIĆ STEVE STANKO 080127 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PETROVIĆ BOŽE DUŠAN 100222 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
JAGODIĆ ĐURE PAJO 150723 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GLIGORIJEVIĆ MILANA NADA 130923 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGOJEVIĆ GOJKO VLADO 040930 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGOJEVIĆ STEVAN PETAR 050519 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGOJEVIĆ STEVE IVAN 280306 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BOGOJEVIĆ STEVE ĐURO 210111 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA