Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JAGODIĆ PETRA DUŠAN 141118 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILIĆ PETROV STANKO 180201 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILIČIĆ JOVE STEVO 261224 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OBRADOVIĆ LJUBOMIRA GLIŠA 201002 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POPOVIĆ MILE STEVO 170112 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PUAČ MATE MTLE 251219 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RADOVANLIJA JOVE STANKO 151120 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARIĆ AUGUSTINA DRAGO 260431 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MARINOVIĆ IVANA VINKO 110828 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
OHAREK JOSIP ĐURO 240411 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TALER MILANA EMANUEL 100119 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BUTORAC ANTUN MILAN 120422 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KLIKIĆ ADAM MARICA 20 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVČEVIĆ MIRKO ĐURO 12 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
CESARIK KUZMANA MIHAILO 260923 SLAVONSKA POŽEGA SLAVONSKA POŽEGA NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA