Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŽIVKOVIĆ BORIVOJA MIROSLAV 091116 ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĆIRKOVIĆ LAZARA VITOMIR 130707 ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVKOVIĆ ČEDOMIRA ŽIVOJIN 041214 ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILJKOVIĆ MILETE RAD 120328 ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVADINOVIĆ MIKAJLA STOJAN 280828 ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILJKOVIĆ ILIJA DOBRILA 240127 ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MINIĆ RADULE SVETOVID 081028 ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA