Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MALBAŠA MILOŠA ILIJA 111231 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ŠARAC PETRA ĐURO 120420 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČOKO DUŠANA DUŠANKA 160231 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ČOKO DUŠANA STEFANIJA 71128 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
VUJASINOVIĆ MIRKO NEVEN 071225 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DŽAPO MARKA IVAN 150226 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MIKELIĆ JOSIP ANTE 170425 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MILETIĆ PAVLA JOSIP 010213 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PAJIĆ JOSIPA NIKOLA 110919 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
PERICA PAŠKA STEVO 160332 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KARDUN NIKOLA FRANJO 12 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LOVRIĆ TOME RATKO 170115 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDIĆ ANTE KRUNO 060704 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
POKROVAC JOSIP PAŠKO 04 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
SVETINA IVAN JOZO 14 KNIN ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA