Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
JURIN STIPE BLAŽ 210121 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
KONČEVIĆ GRGE PETAR 90527 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ILIJAŠEVIĆ NIKOLE ĐURO 210323 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LEŽAJIĆ GLIŠA SAVO 151227 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MACURA NIKOLE VASO 100120 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
TOŠIĆ JOSIP IVO 10 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
ANTUNAC NIKOLA IVAN 290710 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
BJELIĆ LUKE MARKO 260309 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
DRAGOŠ ĐURE ĐURO 181018 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
GNJADIĆ DJURE MILAN 220908 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LEŽAIĆ STEVANA GOJKO 140609 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
LEŽAJIĆ LUKE UROŠ 60520 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDIĆ PETRA PETAR 311020 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
MANDIĆ UROŠA RAJKO 161122 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
RAKIC VASE SIMO 090907 ŠIBENIK ŠIBENIK NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA