Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MILANOVIĆ DRAGUTIN KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJANOVIĆ MILISAV MILUTIN 26 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MINIĆ MILOSAVA MILOŠ 29 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RAJIĆ MIHAILA RADISLAV 170222 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILADINOVIĆ DRAGOLJUBA ŽIVOTA 230919 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOSAVLJEVIĆ RADOJA BRANIMIR 130907 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUKICEVIĆ STOJANA VERA 170622 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MATIĆ JEZDIMIRA RADOJICA 010415 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOŠEVIĆ STOJKA MILAN 120923 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
RISTIĆ VLADIMIRA RADOSLAV 171222 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOŠEVIĆ STOJANA ALEKSANDAR 230302 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ANDJELKOVIĆ DIMITRIJE VEROLJUB 190826 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NIKOLIĆ RADOICE LJUBOMIR 240520 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ATAN.ASKOVIĆ MILOJKO STANOJLO 24 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MARJANOVIĆ MIODRAGA SLAVOLJUB 20 KRUŠEVAC KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA