Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MOJSILOVIĆ ŽIVKA VUKADIN 011029 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BRAŠANAC RISTE VULE 060524 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILIĆ STOJADINA OBRAD 150521 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TODOROVIĆ MILOVANA MILOSAV 080924 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JEFTIĆ MILANA DUŠAN 230217 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VOJINOVIĆ ALEKSANDRA RATOMIR 050313 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETROVIĆ PANTE ALEKSANDAR 090218 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STANISAVLJEVIĆ S. DOBROSAV 031104 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽMADINOVIĆ VLADIMIRA STANIMIR 011130 RAŽANJ KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA