Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MILOVANOVIĆ BOŽIDARA RADMILO 011224 VELIKI KUPCI KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
JUGOVIĆ RADOJICE DRAGOLJUB 120622 VELIKI KUPCI KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LUKIĆ LJUBOMIRA VELIMIR 270728 VELIKI KUPCI KRUŠEVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA