Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HAZBIĆ HUSEIN HUSNIJA 3 IZOLA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
JAUK ANTON 301012 IZOLA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA