Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MAHMUTOVIĆ NAILA EDHEM 200120 PIRAN KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA