Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SIMIĆ DRAGOLJUBA BORIVOJ 290719 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
STARI JOSIPA BOGDAN 12 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
GRŽELJ ANTONA ANTON 181225 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
PŽAR FRANCA ŠTEFAN 101227 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
MANKOČ JOSIPA VLADIMIR 130010 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KASTELIĆ ROKSANDA ALOJZ 160622 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BROZINA JOSIPA MIROSLAV 060814 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
GUSTINČIĆ STEFAN DRAGUTIN 92 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KRANJC KARLO MIRKO 10925 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
STARE FRANCA IVAN 280913 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
GUSTINČIĆ STEFAN DRAGUTIN 92 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
URBAS JOŽE IVANKA 270808 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
MARCELAN FRANCA CVETKO 101020 POSTOJNA KOPER NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA