Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HOZO MAHO MUHAREM 80921 BOHINJ KRANJ NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
BATAGELJ ALOJZ DANICA 290919 BOHINJ KRANJ NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA