Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LIKAVAC VILIJA JOŽE 30829 SLOVENJ GRADEC MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ŠPINDLER BENCDIKTA IVAN 280728 SLOVENJ GRADEC MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KAĆ IVAN IVAN 300125 SLOVENJ GRADEC MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
TOMAŽIĆ FRANE JOŽE 260221 SLOVENJ GRADEC MARIBOR NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA