Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠARAC JAKOVA RADOVAN 200613 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CVETKOVIĆ JANKA ALEKSANDAR 150820 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
LUKIĆ PETRA ČEDOMIR 140424 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILJKOVIĆ SVETOZARA MILORAD 220322 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOILJKOVIĆ MILANA SVETOZAR 051023 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STOJANOVIĆ ANĐELKA RATOMIR 101214 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIŽIĆ NIKOLE MILOSAV 030311 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KOVIJANIĆ VLADIMIR MILORAD 20 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
CVETKOVIĆ ALEKSANDRA SVETISLAV 20326 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILJKOVIĆ DRAGOLJUB MLADEN 280210 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETRUŠIĆ VLADIMIRA SPASOJE 060621 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
TOMOVIĆ KRSTE ĐORĐE 200309 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
UROŠEVIĆ MANASIJA STOJAN 080412 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ĐUROVIĆ SIMO JOVAN 150126 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOVANOVIĆ ALEKSANDAR TIHOMIR 111226 LEBANE LESKOVAC NARODNA REPUBLIKA SRBIJA