Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PERŠAK JAKOBA MIRKO 060324 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KRAVIĆ RADA MIRA 27 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
KRAUTHAKER JOSIPA PETAR 91024 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
TOMAŽEJ MATIJE ZDRAVKO 211029 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
ŽABOTA MARTIN MARTIN 101020 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
SLAKA LUDVIKA LUDVIK 150725 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
VRZELA ŠTEFANA ŠTEFAN 220626 LJUTOMER MURSKA SOBOTA NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA