Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
LATINOVIĆ DUŠANA VLADO 180528 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BEUK LAZARA DRAGUTIN 060529 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VEKIĆ OSTOJA DUŠAN 270718 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RONČEVIĆ MILANA NIKOLA 300517 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PETKOVIĆ BRANKO RANKO 190626 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SUBOTIĆ ALEKSE MILORAD 010323 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZULUMOVIĆ PETRA IVAN 080222 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZVIJERAC SIMEUNA BRANKO 080222 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
JOVIĆ SIMA SRETEN 22 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BJELANOVIĆ MOMČILA BOSILJKA 261026 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
CEROVAC LAZO BRANKO 28 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STOJNIĆ ILIJE ĐURO 180426 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NOVAKOVIĆ MIHAILA DRAGICA 130205 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ILIČEVIĆ NIKOLE NIKOLA 260518 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STRAŽIVUK LUKE RAJKO 26 BOSANSKA GRADIŠKA BANJA LUKA NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA