Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
STANKOVIĆ ANTONA STOJADIN 020214 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BUJIĆ RADE NIKOLA 050623 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MAJSTOROVIĆ PETRA ĐURO 10520 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆOROVIĆ STEVANA SMILJA 010119 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR MILAN LJUBOMIR 26 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KRESOJA ILIJA SAVO 40426 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STUPAR STOJAN DRAGAN 251125 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GUTEŠA MIĆO MILAN 190198 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
IBRAKOVIĆ ALIJA 21 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
LATINOVIĆ TRIVA ILIJA 24 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MIRKOVIĆ PETAR SLAVKO 270917 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SOKOLOVIĆ LJUBOMIRA GOJKO 10 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MIRKOVIĆ PETAR JOVO 09 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HODŽIĆ DŽAFERA SAFET 230125 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
BANJAC JOVA DUŠAN 101206 BOSANSKI PETROVAC BIHAĆ NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA