Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
IDRIZOVIĆ SALIH MEHMED 12 BARIĆI JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA