Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
TAHIROVIĆ KASIMA HAMID 010428 DONJI VAKUF JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STOJANOVIĆ RADIVOJA ĐORĐE 230314 DONJI VAKUF JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ALIĆ NAZIFA NADIRA 27 DONJI VAKUF JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PANIĆ ĐORĐA NOVO 20 DONJI VAKUF JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
HERIĆ SULJO MUSTAFA 250923 DONJI VAKUF JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DUZIĆ ALIJA SALIK 300596 DONJI VAKUF JAJCE NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA