Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KARAN MITRA JOVO 240623 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VAŽIĆ PETRA LUKA 130723 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VASILJEVIĆ LJUBOMIRA JOVAN 200127 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
USTULICA KRSTO MILORAD 300323 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SEFEROVIĆ HUSA MEHO 100819 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VUKOVIĆ MILOŠ MANOJLO 080703 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZEČEVIĆ ŠĆEPANA NOVICA 10 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PLEJIĆ METODA STIPE 301029 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STANIĆ IVAN ILIJA 11 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠARIĆ IVAN CVITAN 131299 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MILOŠ TADIJE ILIJA 271022 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĐUGUM AHMETA SALIH 251120 DUVNO LIVNO NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA