Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PEŠIĆ SVETOZARA MIODRAG 250928 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ČIRIĆ VOJISLAVA RADIŠA 81028 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
BLAGOJEVIĆ RANGELA SRETEN 110117 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KRSTIĆ ADAMA ČASLAV 309929 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
NIKOLIĆ DOBROSAVA SVETOZAR 180626 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DRAGIĆEVIĆ GMITRA MIOLJUB 280320 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ZDRAVKOVIĆ ŽIVOJINA ARSENIJA 171214 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
KRSTIĆ ILIJE MILORAD 300822 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MANIĆ VUKAŠINA BOŽANA 260825 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETROVIC VLADIMIRA RADISAV 260128 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETROVIĆ JAĆIMA STANIMIR 140427 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ZLATANOVIĆ LJUBOMIR VELIMIR 16117 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVIĆ ĐORĐE SRBISLAV 010913 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PANAJOTOVIĆ BLAGOJA RANKO 281011 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PETKOVIĆ VLADIMIRA VUKAŠIN 110121 BELA PALANKA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA