Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VUKOVIĆ JOVANA OBRAD 050801 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ZEČEVIĆ DANILA TOMO 180923 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PERIČIĆ OBRADA DRAGANA DUNJA 060115 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KATIĆ LAZARA BRANKO 20813 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MALEŠEVIĆ RISTE ĐOKO 210422 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PILEVIĆ ILIJE MANOJLO 301027 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠEŠLIJA SPASOJE GOJKO 280822 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
UNKOVIĆ DUŠANA DRAGO 081120 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
GUŠIĆ MITRA BRANKO 150621 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
LAKETA MITRA MANOJLO 240826 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
VUJOVIĆ DMITRA MILAN 240227 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ANDRIĆ GLIGORA ILIJA 170805 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RADOJICIĆ MIHAILA BOŽIDAR 241219 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KOVAČ MIHAJLA UROŠ 221010 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ĆEKLIĆ ALEKSA VELJKO 26 NEVESINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA