Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
MIČANOVIĆ MILOŠA RAJKO 251029 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ŠTORH NIKOLA ZORA 030520 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
OSMAUČEVIĆ ĐURO VOJO 09 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
RATKOVIĆ ĐURO OBREN 250322 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
ADŽOVIĆ MILE MIRKO 17 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
SPASIĆ ALEKSANDRA LJUBOMIR 120122 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
DUČIĆ MIJATA RISTO 160823 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
KURILIĆ PETRA SAVO 201221 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PETKOVIĆ ĐOKE MARKO 260613 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PRIBIŠIĆ LUKE DUŠAN 160223 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
PROVIDŽALO JOVE VESELIN 120312 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
STANKOVIĆ RISTE MIRKO 040418 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
TASOVAC MARKA DANILO 301214 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
MILANOVIĆ MILANA OBREN 040223 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
NINKOVIĆ JEFTE MILOŠ 230811 TREBINJE MOSTAR NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA