Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BORJAR NAUMA SOTIR 221122 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DOPUĐA BOŽE NIKOLA 201210 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠIMURINA GRGE ANTE 250527 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KAČEVSKI JOVANA VECKO 90728 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PAPUZ NEŠKO KOČO 151013 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BALTOVSKI JOVANA KRSTO 150921 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PAVLEVSKI TRAJANA KOLE 131119 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TASEVSKI ĐORĐA TAŠKO 1210 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TOPUZOVSKI NAŠKO KOČO 151013 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJANOVSKI VASILA STOJAN 110218 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ČUKIĆ MITA JANKO 170216 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJČEVSKI SPASO METODIJE 150313 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANDJELKOVIĆ MARKO NIKOLA 210828 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SPIROVSKI JOAKIMA RISTO 070322 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KAREVSKI KOSTE VASIL 240417 KRUŠEVO BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA