Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ČAKA MATEJE LEKO 130113 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IMETOVSKI AMITA NEVZAT 120824 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MIHAJLOVIĆ RADOMIR VLASTIMIR 231226 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PAVLIČIĆ MILOVANA DRAGICA 190228 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RISTIĆ DRAGUTIN MIODRAG 030431 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STEFANOVSKI MICKA GOCE 010222 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KUZMANOVSKI PETRA GEORGI 130419 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
POP TASIĆ DIMITRIJA DOBRIVOJE 180427 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJKOVIĆ DIMITRIJA DRAGOMIR 310128 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ADJIMITROVSKI PETRA DIMCE 160716 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NAPEVSKI DIMITRA GEORGIE 190320 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ATANASOVSKI STOJAN MILANCE' 101022 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KOLOŽEGOVSKI VELA MITRE 201210 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ZLATANOVSKI BOŠKA ILIJA 110725 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VIDOJEVSKI DIMITRIJA MIHAJLO 180322 PRILEP BITOLA NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA