Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ŠUKALO PETAR MIRKO 04 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANDONOVSKI TRAJKO DIMITRIJE 170326 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMITROVSKI MILE SLAVKO 301116 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KOCEV SERAFIMA ĐORĐE 100419 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ZAFIROVSKI PAVLA JAKIM 120827 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RISTIĆ ILIJA STOJIMIR 040908 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOV VIKTORIJA ALEKSANDAR 270221 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MOJSIJEV ALEKSE BLAGOJE 270204 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANASTASOV GEORGI MIRE 91010 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ALTANOV MITE IVAN 100804 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMITROV JAĆIM JORDAN 250510 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANTEVSKI PANZO STOJAN 180329 KRATOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA