Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
CEKOVSKI STOILOVA ALEKSA 81212 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ĐORĐEV MITE KIRO 120428 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ALEKSOVSKI DJORDJA GAVRIL 150722 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GRAMATIKOVSKI MANE TRAJKO 150620 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMČEVIĆ ARITONA ZLATKO 171206 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOSKI PETKA NIKOLA 100518 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NOVKOVSKI VASE ALEKSANDAR 300424 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PAVLOV ĐORĐA TODOR 060217 KRIVA PALANKA KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA