Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
AVDIJA AHMETA I.DRIZ 151128 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RAKIPOVSKI IBRAHIMA MENDUŠ 010527 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BAJRO RIFATA REDŽEP 23 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HASANI ĆAMIL NAIP 161015 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VEJSEL MEHMEDA MUSTAFA 250427 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAĆIRI BAJRAM MEDŽIT 021018 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JUGOVIĆ MILISAVA RADMIL 180730 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KOKIĆ MILOVANA ZORAN 10315 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVIĆ VLADIMIR DUŠAN 22 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MIŠIĆ ZLATKA ĐORĐE 140420 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MANDIĆ EDE OLGA 030130 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KRALJEVSKI DOCE DRAGAN 70727 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LAZAREVSKI STOJKA PETAR 120528 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NASKOVSKI DAMJANA ĐORĐE 080321 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVSKI GERASIMA IVAN 110124 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA