Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
VELIČKOVSKI SARDOV TRIFUN 010610 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANGELOVSKA DJORDJA CVETA 160224 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMOVSKI PANZO STAMEN 121025 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GAREV JOVANA METODIJE 220415 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOVSKI DOCE VLADO 150699 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IVANOVSKI NATE JOSIF 130303 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOSIFOVSKI NASKOV VLADO 81014 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KRSTEVSKI GEORGIJA TRAJKO 170717 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MIHAJLOVSKI SERAFIMA DIMITRIJE 150811 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MILENKOVSKI LAZARA CVETKO 010406 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MLADENOVSKI SIMONA KIRO 150107 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STEFANOVSKI PETRUŠA STEFAN 250118 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVSKI ANDONA VLADO 150721 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJKOVSKI PETRUŠA CANE 180324 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJKOVSKI ZAFIRA TRIPKO 150200 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA