Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ZAFIROVŠKI NACE TRAJKO 210914 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAĆIRI BAJRAMA REFIK 150320 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NASKOVSKI DAMJAN ĐORĐE 080321 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TEODOSIJEVSKI TODORA DENKO 170720 KUMANOVO KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA