Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
TODOROVIĆ RADIVOJA ŽIVOTA 010212 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RADOVIČ RADOSAVA MILISAV 270224 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VIĆENTIJEVIĆ B. ALEKSANDAR 140227 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MILIĆ PANTE DUŠAN 280321 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VUKOVIĆ VELIMIRA RADOMIR 050326 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STANIĆ ŽIVOTE RADOMIR 240524 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RADIVOJEVIĆ OBRADA SRBA 030284 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
POPOVIĆ DRAGOJLA RADOSAV 150125 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BAJAGIĆ LJUBISAVA MILANKA 060518 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BABIĆ LJUBOMIR DRAGINJA 281214 ORAŠAC KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA