Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
PANIĆ TOMO BRANISLAV 140429 TABANOVCE KUMANOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA