Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ĐOJOKOVIĆ MILANA BOŽIDAR 250223 BELČIŠTA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NEDELKOVSKI SEKULA ALEKSANDAR 211212 BELČIŠTA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA