Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
ARAPI RUSTEM BEĆIR 19 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
AGOLI ZIJE KEMAL 221018 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DURAKU HASANA DURAK 10322 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
FETAU AĆIFA ENVER 140811 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARKE FERE IZET 150515 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARKE RIZE DŽETAN 180510 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SELIM ŠADIKA ŠUKRI 130812 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BORUČO METUŠA SURIJA 29 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HORVATI VEHBA ŠABAN 290420 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KODRA SULEJMANA DŽAFER 20423 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GORENCA FERATA ETHEM 250825 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SALI ESAD ESMAIL 050522 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SALIJU FAIKA IDRIZ 060221 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TOROZI ŠABAN JUSUF 251225 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MAJTRA ZEĆIRA JUNUS 00 DEBAR OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA