Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SIJANOVSKI RISTO 020317 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KALIĆI SEFADIN DŽAFIR 100311 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
OBRAČESKI ILIJE STEFAN 190825 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ZABIJAKIN BORISA VLADIMIR 050428 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARINKOVIĆ MIHAJLA ŽIVORAD 270927 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GLAVINCEV NIKOLA SOTIR 40827 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŽILEVSKI EFTIMA DIMITRIJE 150927 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
RIŠTOVSKI SERAFIMA SLAVKO 060228 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BRČESKI STOJANA DRAGAN 060522 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JOVANOVSKI ĐORĐA KOLE 151016 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PANAJOTOV KLIMENTIJA HRISTIFOR 141013 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
POPOVSKI RUSEV TODOR 220318 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MINOVSKI STOJAN TODOR 200520 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ARSENOVSKI IVANA RISTO 40923 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DOJČINOVSKI NAJDENKA MARTIN 120213 OHRID OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA