Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
HODŽA AZISA BAJAZIT 151031 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
REĐI ŠERIFA MEHMED 180628 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LJUBUNIŠTI BJELJULJA KADRI 280327 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KABA ŠAĆIR DŽABIR 92 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KABA NEDŽIBA IRFAN 97 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽERŽIS ASAN AJREŠIN 150321 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ISAN AMET AGO 010521 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LJAPA DŽEMALOV ALI 150820 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STAVRIĆ JOVANA DUŠAN 170622 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DUDULOVIĆ JOVAN 170117 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BENBO LUKE ANDRIJA 221012 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BARUTOVSKI VELJKA ZDRAVKO 151228 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DŽEPAROVSKI JAKOVA ĐOKO 241218 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
POPOVSKI DAMJANA RISTO 111024 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJANOVSKI PANDE ĐOKO 100222 STRUGA OHRID NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA