Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
BOŽOVIĆ MILOVAN DRAGIŠA 180230 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MILOVANOVIĆ VIDOJKA SRETEN 150225 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DRAGOVIĆ MILOŠA MOMČILO 170925 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUJAČIĆ BOŽO ĐURO 230312 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
MIJAJLOVIĆ MILIĆ VITOMIR 140114 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
DIMITRIJEVIĆ RANKO DRAGI 24 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
PAVLOVIĆ DRAGOLJUB MILORAD 271220 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
STEVANOVIĆ NIKOLE MIHAILO 021231 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
ŽIVANOVIĆ NASTASA ĐORĐE 290318 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
VUJAČIĆ BOŽE JOVAN 020114 SOKOBANJA NIŠ NARODNA REPUBLIKA SRBIJA