Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RUSOVAN TANASIJE ALEKSANDAR 031126 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MARKOVIĆ PANTELIJE DRAGOMIR 190610 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VUJOVIĆ TOME DUŠAN 031027 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BILIĆ JAKOV ĐURO 230123 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TOPOLNJAK IVANA ALOJZ 080630 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VUKELJA MIJE MARKO 200413 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BILIĆ JAKOVA MARKO 150221 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠARANOVIĆ STANKO VESELIN 29 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BERDUNAJ ZEJNEL 150109 NOVO SELO ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA