Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GAVROVSKI ANGEL TOMA 120723 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
LISI AHMETA SALIH 150723 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
PETROVIĆ SLAVKA MIODRAG 190228 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NINKOVIĆ ŽIVANA ALEKSANDAR 200230 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DIMITROVSKI KRSTE TRAJKO 130105 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BONEVSKI SPASOV PAVLE 080712 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DAMJANOV JOSIFA JOVAN 280528 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DREVOŠANSKI VASILIJE KIRO 280826 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIEVSKI BLAGOJA VASIL 40919 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
GEORGIEV BLAGOJA GEORGI 261016 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRENČEVSKI ILIJE JOSIP 111223 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
CEKIĆ BLAGOJA ANETA 100318 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SIMONOVSKI STEVANA SPASO 160624 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TODOROVSKI MILA TOMO 030426 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TRAJKOVSKI DIMITRA ĐORĐE 280222 STRUMICA ŠTIP NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA