Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
RUŠITOVIĆ SELMAN LOKMAN 150412 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ĆAMILOVIĆ DALIPA SABADIN 190426 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ADILI SELIMA JUSUF 13 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ALITI ZEĆIR IBRAHIM 6 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
REMIZI RUDŽI SABRI 050131 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
TAHIR RADULA VILA 150429 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
NESIMI ESADA TAIB 150329 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠAHINI RASIMA ŠABAN 230430 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BETULAJ SKENDERA ABDUSELAM 150626 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SULEJMANI DŽEMAILA RESUL 030416 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SAITI 5AIPA SMAIL 030225 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BEĆIRI ABEDINA DŽEMAL 050527 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KAZAZI ISMETA ŠERET 170421 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VEFABI AHMEDA VEFBI 091125 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HUSEINI EFRAIM SABAHUDIN 150830 TETOVO TETOVO NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA