Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KAJGANIĆ MARKA ALEKSANDAR 50324 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
VERTOVŠEK RAJKA PREDRAG 180927 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
SAVIĆ RISTE JOVAN 181121 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
STOJKOV RISTE DIMITAR 300709 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
MITKOVSKI PETRA DANILO 141027 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
IČOKAJEVSKI RISTE BRANKO 051123 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
DOJČINOV HRISTOVA IVAN 110109 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
POPILIJFV DIMITRA PISTO 221126 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ANGELOV ZAFIR DRAGI 141230 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ROSNEV RISTA DIMITRIJA 101087 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
ŠUTEVSKI DINO RISTO 151001 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
BOŠKOVSKI ATANASA DUŠKO 060713 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
HADŽIPANZOVA RISTE LJUBICA 180623 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
JANEV PANO PETAR 150514 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
KANTARĐIJEV STANKO TOMO 90615 ĐEVĐELIJA TITOV VELES NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA