Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KARAĐIĆ SAVE MARINKO 50525 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILJEVIĆ VLADIMIR 08410 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VELIMIROVIĆ VASE BRANISLAV 160131 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STANIJEV TODORA ALEKSANDAR 261117 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SUHIH IVANA SUZANA 120230 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILADINOVIĆ ĐORĐA MILOŠ 200422 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VOJVODIĆ ĐORĐA NOVO 060395 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STOJKOVIĆ VUKA MIODRAG 240723 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠARANOVIĆ RACO RADE 080327 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐURIČKOVIĆ PETRA ZARIJA 30330 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STOJOVIĆ MIRKO VOJIN 250215 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BRAJOVIĆ DREKALA CVETKO 070322 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVANOVIĆ MITRA MILOJE 140626 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STANIĆ IVA NIKO 290301 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
NIKOLOVSKI SRETE SVETOZAR 180225 DANILOVGRAD NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA