Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
KOŽEMJAKIN NIKOLE GEORGIJE 270221 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ PAVLA SIMA 030206 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ANDREJEVIĆ ALEKSANDAR MILORAD 80928 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JUGOVIĆ ĐURE BOŠKO 111223 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MALOVRAZIĆ ŠPIRE RADE 190412 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
PAVLOVIĆ PETRA PAVLE 250912 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MAJNERIĆ PAVLA ZVONKO 120922 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FABIJANOVIĆ IVAN ANTON 27 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LUKATELI IVANA ANTON 70616 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆUKOVIĆ SVETOZARA BOŠKO 060118 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
DELIBAŠIĆ MARKA MILIVOJE 90322 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVIĆ TRIFKA PETAR 301114 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆUKOVIĆ VESELIN MILORAD 290824 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MILINOVIĆ ANDRIJE MARKO 050622 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
RADOVIĆ BOŠKA VELIMIR 161222 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA