Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
URDEŠIĆ JOVE MITAR 241026 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆIROVIĆ KRSTE NIKOLA 011298 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MALOVRAZIĆ PERE MOMIR 271219 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUKSANOVIĆ KRSTE JOVO 181121 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
LEPETIĆ STEVE MARKO 140121 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
IVOVIĆ ĐURO VIDO 280627 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KOTLAŠ ĐURA VOJISLAV 151228 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
MANOJLOVIĆ KRSTA ILIJA 201009 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ ĐURA JOKAN 200411 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠABANOVIĆ LUKE DANILO 241025 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ABRAMOVIĆ SPASOJE DUŠAN 1 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BALAVRUŠIĆ VELJKA ĐURO 22 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BALIĆ VASA NIKO 15 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BOŠNJAK VIDO MIRKO 031019 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
BRONZIĆ LAZARA DANA 150125 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA