Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
SAMARDŽIĆ PETRA GOJKO 131013 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAMARDŽIĆ PETRA ILIJA 250720 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STIJEPČIĆ JOVE MIRKO 030121 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
STOJANOV LOVRE FILOMENA 2212 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SUBOTIĆ BOGDAN PEKO 231008 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
TUŠUP NIKA JOVO 171215 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
VUJNOVIĆ MILOŠA BOGDAN 110822 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUROVIĆ ĐURO RANKO 30516 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠIMRAK TOMA JOVO 20 HERCEG NOVI NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA