Prezime, očevo ime, ime Godina rođenja Opština Srez Republika
GARČEVIĆ RADISLAVA VOJISLAV 121007 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ČELIĆ ARIFA MUSTAFA 91 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĆOSOVIĆ ALIJE HUSEJIN 250529 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐOMBALIĆ MEHMEDA ŠERIF 150914 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KRDŽIĆ MILOŠA MIOMIR 280328 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
JOVOVIĆ NOVA KOSA 17 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUKIĆ MILOJKA DRAGO 8 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
FORIŠ JOSIP IVAN 3 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠOŠKIĆ VASILIJA ILIJA 190719 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ZEČEVIĆ JOVANA MILO 070722 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
KORAĆ ALIDA ZEĆO 51017 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠOŠKIĆ MIRKA BOŽIDAR 130128 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
SAVIĆ DMITRA MILORAD 210714 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ŠOŠKIĆ MILOVANA SLAVOLJUB 30 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
ĐUKIĆ BOGDAN 10216 BERANE NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA